A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Majątek

  Do rzeczowych aktywów trwałych Instytutu Technologii Paliw i Energii (według ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są:

  Stan na rok 2023

  grupa 0

  grunty

  13 402,81

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  22 689 573,31

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  873 837,13

  grupa 7

  środki transportu

  43 907,17

  grupa 8

  inne środki trwałe

  807 742,81

    wartości niematerialne i prawne 37 387,87
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2023

  24 465 851,10

   

  Stan na rok 2022

  grupa 0

  grunty

  27 074,80

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  23 587 956,74

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  719 040,90

  grupa 7

  środki transportu

  32 237,11

  grupa 8

  inne środki trwałe

  885 535,83

    wartości niematerialne i prawne 70 692,66
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2022

  25 322 538,04

   

  Stan na rok 2021

  grupa 0

  grunty

  40 746,79

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  24 695 504,74

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  844 635,12

  grupa 7

  środki transportu

  61 994,41

  grupa 8

  inne środki trwałe

  573 359,77

    wartości niematerialne i prawne 32 233,89
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2021

  26 248 474,72

   

  Stan na rok 2020

  grupa 0

  grunty

  54 418,78

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  25 592 041,88

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  705 542,34

  grupa 7

  środki transportu

  91 751,71

  grupa 8

  inne środki trwałe

  698 453,79

    wartości niematerialne i prawne 99 524,72
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2020

  27 241 733,22

   

   

  Stan na rok 2019

  grupa 0

  grunty

  68 090,77

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  26 624 992,68

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  932 547,39

  grupa 7

  środki transportu

  121 509,01

  grupa 8

  inne środki trwałe

  1 019 260,56

    wartości niematerialne i prawne 49 708,39
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2019

  28 816 108,80

   

   

  Stan na rok 2018

  grupa 0

  grunty

  81 762,76

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  27 549 897,73

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  919 905,37

  grupa 7

  środki transportu

  19 921,14

  grupa 8

  inne środki trwałe

  674 448,36

   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2018

  29 245 935,36

   

  Stan na rok 2017

  grupa 0

  grunty

  95 434,75

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  28 465 676,56

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  2 325 723,47

  grupa 7

  środki transportu

  45 848,14

  grupa 8

  inne środki trwałe

  1 113 353,44

   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2017

  32 046 036,36

   

  Stan na rok 2016

  grupa 0

  grunty

  109 106,74

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  29 477 587,95

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  9 579 745,7

  grupa 7

  środki transportu

  72 787,69

  grupa 8

   pozostałe środki trwałe

  1 824 432,64

   

  wartości niematerialne i prawne

  16 333,32
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2016

  41 079 993,04

  Stan na rok 2015

  grupa 0

  grunty

  122 778,73

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  30 434 473,74

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  16 977 728,42

  grupa 7

  środki transportu

  99 727,24

  grupa 8

   pozostałe środki trwałe

  2 222 535,79

   

  wartości niematerialne i prawne

  42 867,46
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2015

  49 900 111,39

  Stan na rok 2014

  grupa 0

  grunty

  136 450,72

  grupa 1 i 2

  budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  31 170 241,56

  grupa 3-6

  urządzenia techniczne i maszyny

  24 486 438,32

  grupa 7

  środki transportu

  146 003,75

  grupa 8

   pozostałe środki trwałe

  2 473 017,02

   

  wartości niematerialne i prawne

  33 040,48
   

  razem wartość netto, stan na 31.12.2014

  58 445 191,85

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Simla
  Publikacja dnia: 29.02.2024
  Podpisał: Grzegorz Simla
  Dokument z dnia: 29.02.2024
  Dokument oglądany razy: 11019
MegaBIP free (2.09)