A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Zapytania ofertowe 2023

  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz wykup ubezpieczenia na czas podróży.

  Znak sprawy: DAT.262.789.2023
  Data zamieszczenia: 06.12.2023 r. godz.: 12:10
  Termin składania ofert: do 12.12.2023 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat prawnych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.785.2023
  Data zamieszczenia: 04.12.2023 r. godz.: 14:10
  Termin składania ofert: do 07.12.2023 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie opracowania pt. „Ocena stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczej wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań w zakresie optymalizacji i regulacji opalania baterii koksowniczej”.

  Znak sprawy: DAT.262.736.2023
  Data zamieszczenia: 27.11.2023 r. godz.: 12:00
  Termin składania ofert: do 30.11.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Usługa 24-godzinnego dozoru obiektów Zamawiającego wraz z obsługą portierską w godzinach 6-17-ta dwóch portierni mieszczących się w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1 w Budynku Głównym oraz na terenie CCTW.

  Znak sprawy: DAT.262.751.2023
  Data zamieszczenia: 21.11.2023 r. godz.: 07:44
  Termin składania ofert: do 24.11.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wynajem wraz z dostarczeniem oraz ustawieniem  kotłów c.o. i MOP-ów (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń)  zasilanych paliwami stałymi na potrzeby szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz straży miejskich i gminnych z obszaru województwa wielkopolskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.704.2023
  Data zamieszczenia: 03.11.2023 r. godz.: 14:30
  Termin składania ofert: do 8.11.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów kontroli palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwał antysmogowych dla przedstawicieli miast i gmin oraz przedstawicieli straży miejskich/gminnych z terenu województwa wielkopolskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.691.2023
  Data zamieszczenia: 31.10.2023 r. godz.: 13:50
  Termin składania ofert: do 06.11.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wygłoszenie referatu na temat praktycznych aspektów kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.

  Znak sprawy: DAT.262.690.2023
  Data zamieszczenia: 31.10.2023 r. godz.: 13:48
  Termin składania ofert: do 06.11.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wymiana przeszkleń w drzwiach wahadłowych.

  Znak sprawy: DAT.262.593.2023
  Data zamieszczenia: 18.10.2023 r. godz.: 07:35
  Termin składania ofert: do 23.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy XRD próbek osadów kotłowych.

  Znak sprawy: DAT.262.635.2023
  Data zamieszczenia: 11.10.2023 r. godz.: 12:00
  Termin składania ofert: do 16.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie próby wykonalności realizacji procesu wyparnego oraz wynajem stanowiska badawczego umożliwiającego realizację dwustopniowego procesu wyparnego

  Znak sprawy: DAT.262.626.2023
  Data zamieszczenia: 06.10.2023 r. godz.: 14:53
  Termin składania ofert: do 11.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Zakup części zamiennych do ICP-OES

  Znak sprawy: DAT.262.627.2023
  Data zamieszczenia: 06.10.2023 r. godz.: 13:15
  Termin składania ofert: do 12.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie naprawy mikroturbiny Capstone C30.

  Znak sprawy: DAT.262.224.2023
  Data zamieszczenia: 06.10.2023 r. godz.: 10:25
  Termin składania ofert: do 11.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przygotowanie próbek gipsu i kamienia wapiennego do badań biegłości.

  Znak sprawy: DAT.262.610.2023
  Data zamieszczenia: 03.10.2023 r. godz.: 13:00
  Termin składania ofert: do 06.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie wzorcowania w zakresie akredytacji analizatora spalin HORIBA PG-350 E (EDR) dla składników (CO, CO2, O2, SO2, NO) w 6 punktach pomiarowych wraz z wyznaczeniem linowości i wydaniem świadectw wzorcowania PCA.

  Znak sprawy: DAT.262.607.2023
  Data zamieszczenia: 03.10.2023 r. godz.: 11:25
  Termin składania ofert: do 06.10.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa węży do mieszalnika wysokociśnieniowego.

  Znak sprawy: DAT.262.591.2023
  Data zamieszczenia: 26.09.2023 r. godz.: 09:30
  Termin składania ofert: do 02.10.2023 r.


   

  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części zamiennych do 2 stacji demii.

  Znak sprawy: DAT.262.561.2023
  Data zamieszczenia: 20.09.2023 r. godz.: 10:00
  Termin składania ofert: do 25.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy próbki (1 szt.) biopaliwa do biokominków w zakresie zawartości siarki, wody, azotu, węgla, wodoru, gęstości, ciepła spalania i wartości opałowej.

  Znak sprawy: DAT.262.550.2023
  Data zamieszczenia: 18.09.2023 r. godz.: 07:50
  Termin składania ofert: do 21.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wynajem wraz z dostarczeniem oraz ustawieniem kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi na potrzeby szkolenia dla przedstawicieli jdnostek samorządu terytorialnego oraz straży miejskich i gminnych z obszaru województwa pomorskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.517.2023
  Data zamieszczenia: 31.08.2023 r. godz.: 14:31
  Termin składania ofert: do 05.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów kontroli palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej dla gmin i straży miejskich/gminnch z terenu województwa mazowieckiego.

  Znak sprawy: DAT.262.520.2023
  Data zamieszczenia: 31.08.2023 r. godz.: 14:08
  Termin składania ofert: do 05.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego oraz straży gminnych i miejskich z obszaru województwa pomorskiego, z praktycznych aspektów kontroli w zakresie wymagań uchwał antysmogowych przyjętych dla województwa pomorskiego.

  Znak sprawy: DAT.262.515.2023
  Data zamieszczenia: 30.08.2023 r. godz.: 12:11
  Termin składania ofert: do 04.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Analiza zawartości następujących substancji Pb; Cd; Cr; Cu; Ni; Zn; Sn w 4 próbkach kondensatu z procesu spalania.

  Znak sprawy: DAT.262.514.2023
  Data zamieszczenia: 30.08.2023 r. godz.: 10:02
  Termin składania ofert: do 04.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowania analizatora AWE PW2.

  Znak sprawy: DAT.262.511.2023
  Data zamieszczenia: 30.08.2023 r. godz.: 7:00
  Termin składania ofert: do 05.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Prenumeraty Wydawnictwa Podatkowego GOFIN  na rok 2024.

  Znak sprawy: DAT.262.508.2023
  Data zamieszczenia: 28.08.2023 r. godz.: 13:00
  Termin składania ofert: do 01.09.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie przeglądu konserwacyjnego chromatografu gazowego Varian CP3800

  Znak sprawy: DAT.262.501.2023
  Data zamieszczenia: 25.08.2023 r. godz.: 11:23
  Termin składania ofert: do 30.08.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie diagnozy i naprawy usterki analizatora GMS810.

  Znak sprawy: DAT.262.476.2023
  Data zamieszczenia: 26.07.2023 r. godz.: 10:52
  Termin składania ofert: do 31.07.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wzorcowania analizatora MiniFID 3010 w zakresie akredytacji laboratorium wzorcującego.

  Znak sprawy: DAT.262.446.2023
  Data zamieszczenia: 10.07.2023 r. godz.: 10:36
  Termin składania ofert: do 13.07.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczeń zapraw i  formowanych materiałów krzemionkowych i szamotowych.

  Znak sprawy: DAT.262.433.2023
  Data zamieszczenia: 03.07.2023 r. godz.: 11:52
  Termin składania ofert: do 07.07.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa tarczy tnącej diamentowej o średnicy Ø 300x1,6x32mm.

  Znak sprawy: DAT.262.428.2023
  Data zamieszczenia: 30.06.2023 r. godz.: 07:35
  Termin składania ofert: do 05.07.2023 r.


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Internetowy dostęp do Systemu Informacji Prawnej(SIP).

  Znak sprawy: DAT.262.430.2023
  Data zamieszczenia: 30.06.2023 r. godz.: 07:15
  Termin składania ofert: do 07.07.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przegląd techniczny i wzorcowanie w zakresie akredytacji cyfrowego miernika CMWT.

  Znak sprawy: DAT.262.424.2023
  Data zamieszczenia: 27.06.2023 r. godz.: 13:28
  Termin składania ofert: do 30.06.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczenia bisfenolu A.

  Znak sprawy: DAT.262.412.2023
  Data zamieszczenia: 21.06.2023 r. godz.: 11:30
  Termin składania ofert: do 26.06.2023 r.


  Status:  otwarte

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres 2023 oraz 2024.

  Znak sprawy: DAT.262.399.2023
  Data zamieszczenia: 19.06.2023 r. godz.: 11:04
  Termin składania ofert: do 10.07.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa komory grzejnej CRI poprzez modyfikację i wymianę modułów (6 szt.) Izoheat 1.67-115/153x(160x360)mm, 10kW/230V.4014.

  Znak sprawy: DAT.262.401.2023
  Data zamieszczenia: 19.06.2023 r. godz.: 11:00
  Termin składania ofert: do 22.06.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenia szkolenia w temacie: Wymagania dla jednostki notyfikowanej i laboratorium prowadzących badania i ocenę właściwości użytkowych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń wg norm zharmonizowanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

  Znak sprawy: DAT.262.372.2023
  Data zamieszczenia: 01.06.2023 r. godz.: 12:10
  Termin składania ofert: do 07.06.2023 r.


  Status:   zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa części eksploatacyjnych do ICP-OES.

  Znak sprawy: DAT.262.366.2023
  Data zamieszczenia: 29.05.2023 r. godz.: 10:00
  Termin składania ofert: do 01.06.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywna dostawa gazów technicznych (ciekły azot, tlen oraz dwutlenek węgla) oraz obsługa serwisowa zbiorników i parownic dla Instytutu Technologii Paliw i Energii.

  Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie posłużą Zamawiającemu do oszacowania wartości zamówienia publicznego.

  Znak sprawy: DAT.261.7.2023
  Data zamieszczenia: 23.05.2023 r. godz.: 11:09
  Termin składania ofert: do 31.05.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli dotyczącej zapisów uchwały antysmogowej dla przedstawicieli straży miejskich z terenu województwa pomorskiego

  Znak sprawy: DAT.262.322.2023
  Data zamieszczenia: 11.05.2023 r. godz.: 14:59
  Termin składania ofert: do 16.05.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot ogłoszenia: Usługi mycia okien w budynku głównym ITPE.

  Niniejszym informujemy, iż Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE) poszukuje podmiotu zainteresowanego świadczeniem dla Instytutu usługi mycia okien.

  Znak sprawy: DAT.262.260.2023
  Data zamieszczenia: 25.04.2023 r. godz.: 14:30
  Termin składania ofert: do 05.05.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie ekspertyzy mikroturbiny Capstone C30.

  Znak sprawy: DAT.262.224.2023
  Data zamieszczenia: 27.03.2023 r. godz.: 13:40
  Termin składania ofert: do 30.03.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie oznaczenia wytrzymałości mechanicznej M40 i ścieralności M10 koksów wraz z przygotowaniem próbek do badań zgodnie z ISO.

  Znak sprawy: DAT.262.223.2023
  Data zamieszczenia: 24.03.2023 r. godz.: 13:20
  Termin składania ofert: do 29.03.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa mieszalnika gazów.

  Znak sprawy: DAT.262.213.2023
  Data zamieszczenia: 21.03.2023 r. godz.: 13:30
  Termin składania ofert: do 27.03.2023 r


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów zamiennych do chromatografu jonowego Dionex ICS 5000

  Znak sprawy: DAT.262.201.2023
  Data zamieszczenia: 17.03.2023 r. godz.: 11:30
  Termin składania ofert: do 22.03.2023 r


  Status: zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa gazów wraz z dzierżawą butli.

  Znak sprawy: DAT.261.5.2023
  Data zamieszczenia: 17.03.2023 r. godz.: 11:27
  Termin składania ofert: do 24.03.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa ekspresów do kawy JURA S 8 - 4 szt. i  JURA E 8 - 1 szt.

  Znak sprawy: DAT.262.206.2023
  Data zamieszczenia: 17.03.2023 r. godz.: 11:20
  Termin składania ofert: do 22.03.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Dostawa, montaż, kalibracja celek pomiarowych do analizatora GA 40t-plus.

  Znak sprawy: DAT.262.175.2023
  Data zamieszczenia: 09.03.2023 r. godz.: 12:30
  Termin składania ofert: do 15.03.2023 r


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania:  Wykonanie diagnostyki regulatora temperatury 2216e Eurotherm (RS485)- próbka oraz regulatora temperatury 2216e Eurotherm (RS485) do pieca PR-25/1750.

  Znak sprawy: DAT.262.161.2023
  Data zamieszczenia: 09.03.2023 r. godz.: 08:14
  Termin składania ofert: do 14.03.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Diagnoza i naprawa aspiratorów gazu ASP-3 II i ASP-3 IV.

  Znak sprawy: DAT.262.146.2023
  Data zamieszczenia: 24.02.2023 r. godz.: 13:47
  Termin składania ofert: do 01.03.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Usługa założenia reperów wysokościowych celem monitorowania osiadania Budynku Głównego Instytutu Technologii Paliw i Energii
  w Zabrzu.

  Znak sprawy: DAT.262.119.2023
  Data zamieszczenia: 15.02.2023 r. godz.: 09:56
  Termin składania ofert: do 21.02.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Naprawa chromatografu gazowego Trace GC Ultra.

  Znak sprawy: DAT.262.88.2023
  Data zamieszczenia: 06.02.2023 r. godz.: 11:10
  Termin składania ofert: do 10.02.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Sukcesywne sprawdzanie bomb kalorymetrycznych z firmy Precyzja-BiT.

  Znak sprawy: DAT.262.74.2023
  Data zamieszczenia: 31.01.2023 r. godz.: 06:55
  Termin składania ofert: do 03.02.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Zapewnienie bazy noclegowo-konferencyjnej celem organizacji konferencji w terminie 05-06.10.2023 roku.

  Znak sprawy: DAT.262.62.2023
  Data zamieszczenia: 20.01.2023 r. godz.: 09:05
  Termin składania ofert: do 27.01.2023 r.


  Status:  zakończone

  Przedmiot zapytania: Wykonanie analizy kwasów halogenooctowych (kwas monochloro-, dichloro- oraz trichlorooctowy oraz kwas mono- i dibromooctowy) w 4 próbach wody.

  Znak sprawy: DAT.262.61.2023
  Data zamieszczenia: 20.01.2023 r. godz.: 09:01
  Termin składania ofert: do 25.01.2023 r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Bonk-Jaska
  Publikacja dnia: 15.01.2024
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 15.01.2024
  Dokument oglądany razy: 6108
MegaBIP free (2.09)